Trách nhiệm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không về việc đảm bảo an ninh hành không

Ngày hỏi:06/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành về việc đảm bảo an ninh hàng không. Ban biên tập cho hỏi: Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không về việc đảm bảo an ninh hành không trong phạm vi nội bộ do mình quản lý được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không về việc đảm bảo an ninh hành không trong phạm vi nội bộ do mình quản lý được quy định tại Khoản 7 Điều 117 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT có quy định cụ thể như sau:

   - Xác định khu vực hạn chế của doanh nghiệp nằm ngoài cảng hàng không, sân bay. Cấp, quản lý thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh nội bộ theo quy định;

   - Kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không. Tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ;

   - Bảo vệ thông tin và hệ thống công nghệ thông tin hàng không dân dụng do mình quản lý chống lại hành vi truy cập, can thiệp trái phép gây mất an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng và đánh cắp thông tin cần được bảo mật theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng an ninh nội bộ theo quy định;

   - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho cán bộ, nhân viên có liên quan theo quy định của pháp luật;

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, nhân viên của mình ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an ninh hàng không; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định về an ninh hàng không, trừ tài liệu an ninh hàng không hạn chế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn