Trách nhiệm kiểm định chất lượng cảng thủy nội địa thuộc về ai?

Ngày hỏi:10/04/2021

Theo quy định hiện hành thì ai có trách nhiệm kiểm định chất lượng cảng thủy nội địa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 21 Nghị định 08/2021/NĐ-CP có quy định về kiểm định chất lượng cảng thủy nội địa như sau:

   - Chủ cảng hoặc người quản lý khai thác cảng phải chịu trách nhiệm thực hiện kiểm định chất lượng công trình. Nội dung và quy trình thủ tục tiến hành kiểm định chất lượng công trình cảng thủy nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

   - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về kiểm định chất lượng cảng thủy nội địa của người quản lý khai thác thuộc phạm vi quản lý.

   Như vậy, trách nhiệm thực hiện kiểm định chất lượng cảng thủy nội địa thuộc về chủ cảng hoặc người quản lý khai thác cảng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn