Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/05/2018

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tấn Trọng. Hiện tôi đang có thắc mắc muốn được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Khi có tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cần điều chuyển, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2018/NĐ-CP báo cáo Bộ Giao thông vận tải;

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp; gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2018/NĐ-CP xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp;

   - Quyết định điều chuyển tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản điều chuyển; cơ quan, doanh nghiệp nhận tài sản điều chuyển; danh mục tài sản điều chuyển (tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại); lý do điều chuyển; trách nhiệm tổ chức thực hiện;

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tài khoản 2 Điều này, cơ quan được giao quản lý tài sản và cơ quan, doanh nghiệp được nhận tài sản có trách nhiệm: Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản; việc bàn giao, tiếp nhận tài sản được lập thành biên bản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 44/2018/NĐ-CP; thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 24 Nghị định 44/2018/NĐ-CP (nếu có);

   - Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định;

   - Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản khi điều chuyển tài sản.

   Trên đây là nội dung trả lời về Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn