Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đối với trường hợp bị thu hồi được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/05/2018

Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đối với trường hợp bị thu hồi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tú Lan. Hiện tôi đang có thắc mắc muốn được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị thu hồi được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đối với trường hợp bị thu hồi được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 17 Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đối với trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 17 Nghị định 44/2018/NĐ-CP:

   - Căn cứ đề nghị của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 44/2018/NĐ-CP xem xét, quyết định thu hồi tài sản;

   - Nội dung chủ yếu của Quyết định thu hồi và trách nhiệm của các cơ quan được giao quản lý tài sản, cơ quan được giao thực hiện quyết định thu hồi theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 5 Điều 17 Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung trả lời về Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đối với trường hợp bị thu hồi. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn