Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định ra sao?

Ngày hỏi:09/05/2018

Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Kiều Trinh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được tiến hành theo trình tự, thủ tục như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập, tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra việc tài sản bị mất, bị hủy hoại, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 44/2018/NĐ-CP báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định;

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 44/2018/NĐ-CP quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

   - Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý tài sản gồm: Tên cơ quan, đơn vị có tài sản bị mất, bị hủy hoại; danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại được ghi giảm tài sản (chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán); lý do (nguyên nhân) tài sản bị mất, bị hủy hoại; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

   Trên đây là nội dung trả lời về Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn