Trình tự triển khai lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/12/2016

Tôi tên là Ngọc Thanh, địa chỉ mail ngocthanh****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Trình tự triển khai lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang kinh doanh một cơ sở vận tải nên rất quan tâm tới nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự triển khai lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, theo đó:

   1. Xây dựng Kế hoạch lựa chọn, bao gồm:

   a) Công bố Kế hoạch lựa chọn;

   b) Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá.

   2. Tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác, bao gồm:

   a) Chuẩn bị Hồ sơ;

   b) Tiếp nhận Hồ sơ;

   c) Mở Hồ sơ.

   3. Đánh giá Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, bao gồm:

   a) Đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ;

   b) Đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh;

   c) Đánh giá về kỹ thuật;

   d) Tổng hợp kết quả đánh giá.

   4. Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự triển khai lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BGTVT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn