Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn thì việc phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên đất liền được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/10/2016

Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn thì việc phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên đất liền được quy định như thế nào? Chào các anh chị tư vấn pháp lý Thư Ký Luật! Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn có những quy định pháp lý tôi chưa được rõ. Đặc biệt là đối với các tổ chức tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài. Các anh chị cho tôi hỏi: Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn thì việc phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên đất liền được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 95/2010/NĐ-CP thì trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn thì việc phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên đất liền được quy định như sau:

   a) Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định khu vực bay tìm kiếm, chỉ đạo Trung tâm quản lý điều hành bay quốc gia lập kế hoạch bay tìm kiếm và phối hợp với cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu để phối hợp với lực lượng bay tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài trong hoạt động bay tìm kiếm, cứu nạn trên lãnh thổ Việt Nam;

   b) Trung tâm quản lý điều hành bay quốc gia thông báo kịp thời về tình hình địa hình, thời tiết, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bay cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài biết để thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn;

   c) Chỉ huy tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn do chỉ huy hiện trường thuộc Ban Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn hiện trường chỉ huy, thông qua cơ quan điều hành bay và kiểm soát không lưu thực hiện;

   d) Chỉ huy tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn phải thông báo kịp thời kết quả bay quan sát, tìm kiếm về cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

   Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn thì việc phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên đất liền được quy định tại Nghị định 95/2010/NĐ-CP quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn