Từ tháng 7/2018, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có những nghĩa vụ gì?

Ngày hỏi:11/08/2017

Từ tháng 7/2018, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi được biết, hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành giao thông đường sắt thì các doanh nghiệp cũng đang dần mở rộng phạm vi kinh doanh sang các hoạt động như: kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt hay kinh doanh vận tải đường sắt. Vậy, khi thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt, doanh nghiệp phải thực hiện những nghĩa vụ gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Xuân Thủy (thuy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Từ ngày 01/7/2018, Luật Đường sắt 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó,Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

   Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được quy định tại Khoản 2 Điều 53 Luật Đường sắt 2017. Cụ thể bao gồm:

   a) Tổ chức chạy tàu theo đúng biểu đồ chạy tàu, công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã được doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt công bố;

   b) Ưu tiên thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   c) Phải ngừng chạy tàu khi nhận được thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt;

   d) Trả tiền sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt;

   đ) Bảo đảm đủ điều kiện an toàn chạy tàu trong quá trình khai thác;

   e) Chịu sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt trong việc phòng, chống sự cố, thiên tai, xử lý tai nạn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật;

   g) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

   h) Cung cấp các thông tin về nhu cầu vận tải, năng lực phương tiện, thiết bị vận tải cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt phục vụ cho việc xây dựng, phân bổ biểu đồ chạy tàu và làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt;

   i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Cùng với việc thực hiện các nghĩa vụ trên, doanh nghiệp kinh doanhvận tải đường sắt đồng thời có các quyền sau đây:

   - Được cung cấp các thông tin về kỹ thuật, kinh tế, dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt liên quan đến năng lực kết cấu hạ tầng đường sắt;

   - Được sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên hệ thống đường sắt để kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định;

   - Tạm ngưng chạy tàu khi xét thấy kết cấu hạ tầng đường sắt có nguy cơ mất an toàn chạy tàu đồng thời phải thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;

   - Được bồi thường thiệt hại do lỗi doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt hoặc do tổ chức, cá nhân khác gây ra;

   - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Đường sắt 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn