Văn bản đề nghị chuyển cảng hàng không nội địa thành quốc tế có nội dung gì?

Ngày hỏi:30/03/2021

Không rõ văn bản đề nghị chuyển cảng hàng không nội địa thành quốc tế có những nội dung gì? Căn cứ pháp lý.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 40 Nghị định 05/2021/NĐ-CP quy định về nội dung này như sau:

   2. Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố cảng hàng không nội địa thành cảng hàng không quốc tế trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau:

   a) Văn bản đề nghị, bao gồm các nội dung: Tên cảng hàng không, sân bay; vị trí, quy mô, loại hình cảng hàng không, sân bay; cấp sân bay; thời gian đề nghị chuyển thành cảng hàng không quốc tế;

   b) Văn bản giải trình, chứng minh về việc đủ điều kiện chuyển cảng hàng không nội địa thành cảng hàng không quốc tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   => Theo quy định này thì văn bản đề nghị chuyển cảng hàng không nội địa thành quốc tế có các nội dung sau đây:

   - Tên cảng hàng không, sân bay;

   - Vị trí, quy mô, loại hình cảng hàng không, sân bay;

   - Cấp sân bay;

   - Thời gian đề nghị chuyển thành cảng hàng không quốc tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn