Việc bảo đảm an toàn hàng hải được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/01/2019

Tôi rất quan tâm tới các quy định về an toàn, an ninh, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường. Tôi cũng có thời gian công tác trong ngành hải quan nhưng do không có điều kiện tìm hiểu các quy định này nên rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi trân trọng cảm ơn. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? 

Huy Minh (minh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc bảo đảm an toàn hàng hải được quy định tại Điều 108 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 như sau:

   1. Bảo đảm an toàn hàng hải gồm các hoạt động sau đây:

   a) Tổ chức và quản lý bảo đảm an toàn hàng hải;

   b) Cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

   2. Tổ chức và quản lý bảo đảm an toàn hàng hải là việc thiết lập và vận hành hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải, bao gồm việc tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức khai thác hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải; tiêu chuẩn hóa, đánh giá, giám sát bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   3. Dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm:

   a) Thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải;

   b) Khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải;

   c) Thông báo hàng hải;

   d) Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải;

   đ) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải;

   e) Thông tin điện tử hàng hải;

   g) Hoa tiêu hàng hải;

   h) Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải;

   i) Thanh thải chướng ngại vật ảnh hưởng đến an toàn hàng hải;

   k) Các dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác theo quy định của pháp luật.

   4. Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về trang thiết bị, nguồn tài chính, nhân lực theo quy định của pháp luật.

   5. Chính phủ quy định điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

   Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức và quản lý công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

   Trên đây là nội dung quy định về việc bảo đảm an toàn hàng hải. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn