Xe đạp điện có phải làm thủ tục đăng ký xe?

Ngày hỏi:13/03/2017

Ông Lê Thanh Phong (TP. HCM) hỏi: Xe đạp điện có phải đăng ký biển số xe không?

  Nội dung này được Bộ Công an tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe, Thông tư 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe thì xe đạp điện không phải làm thủ tục đăng ký xe. Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý cách phân biệt giữa mô tô điện, xe máy điện và xe đạp điện, cụ thể như sau:

   Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2011/BGTVT về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy được ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT về xe đạp điện được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ngày 1/11/2013; Sửa đổi 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT về xe đạp điện được ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BGTVT ngày 6/11/2015 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải thì:

   Mô tô điện: Là xe điện hai bánh có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50km/h; hoặc công suất động cơ điện lớn hơn 4kW.

   Xe máy điện: Vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50km/h; và công suất động cơ điện không lớn hơn 4kW.

   Xe đạp điện: Có bàn đạp, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25km/h, có công suất động cơ điện không lớn hơn 250W và có khối lượng bản thân không lớn hơn 40kg.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn