Xe mang biển số 80A thuộc địa phương có đúng?

Ngày hỏi:09/03/2017

Vừa qua, rộ lên tình trạng rất nhiều xe ôtô được cấp biển số 80A, trong đó có những xe thuộc sở hữu ở các tỉnh, thành. Câu hỏi đặt ra, xe biển số 80A, 80B sẽ được cấp cho những đối tượng sử dụng nào? Có khi nào xe của doanh nghiệp ở địa phương được cấp biển số 80A?

  • Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 14/4/2014 của Bộ Công an về đăng ký xe, quy định biển số xe ôtô biển 80 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cấp. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, của Thông tư nói trên, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng kí, cấp biển số xe cho các đối tượng quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này, bao gồm:

   1. Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng.

   2. Văn phòng Chủ tịch Nước.

   3. Văn phòng Quốc hội.

   4. Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.

   5. Xe ôtô phục vụ thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội.

   6. Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân).

   7. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

   8. Tòa án nhân dân tối cao.

   9. Báo Nhân Dân.

   10. Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

   11. Các đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài.

   12. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

   13. Văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

   14. Trung tâm lưu trữ quốc gia.

   15. Văn phòng Tổng cục Hải quan.

   16. Văn phòng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.

   17. Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam.

   18. Xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt.

   Theo khoản 6, Điều 31, Thông tư số 15 thì màu sắc và seri đăng ký trên biển số xe được quy định như sau:

   - Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch Nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…..

   Xe ôtô mang biển số 80 khi lưu thông trên đường đều bình đẳng với các xe khác, nếu vi phạm vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đáp ứng đủ quy định xe ưu tiên tại Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 sẽ được ưu tiên khi lưu thông, gồm: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; Đoàn xe tang.

   Do đó, nếu các xe của doanh nghiệp tại địa phương mà hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thì có thể được cấp biển số 80.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn