02 nguyên tắc chung của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Ngày hỏi:15/02/2019

Theo tôi được biết theo quy định hiện nay thì các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

   Nguyên tắc chung của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được quy định tại Điều 31 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   1. Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (bao gồm ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ về khai thuế điện tử) có hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định này được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

   2. Các doanh nghiệp, tổ chức đã cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định này.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc chung của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn