Bằng cấp nào sẽ được dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên?

Ngày hỏi:26/11/2020

Nhờ tư vấn sinh viên học chuyên ngành nào chắc chắn sẽ đủ điều kiện về bằng cấp để dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 91/2017/TT-BTC có quy định người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên phải có:

   Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này.

   Như vậy, nếu muốn dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên sinh viên đại học phải học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán. Khi tốt nghiệp đại học sinh viên sẽ đủ điều kiện về bằng cấp để dự thi lấy chứng chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn