Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm được quy định ra sao?

Ngày hỏi:29/09/2021

Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn về nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Muộn nhất là …… ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người phụ trách kiểm toán nội bộ phải gửi báo cáo kiểm toán hàng năm cho Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty và gửi đồng thời đến Ủy ban kiểm toán (hoặc một cơ quan/bộ phận trực thuộc được ủy quyền (nếu có) bởi Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty) Tổng giám đốc/Giám đốc.

   - Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm tối thiểu gồm các nội dung sau:

   + Kế hoạch kiểm toán đề ra; công việc kiểm toán đã được thực hiện;

   + Tồn tại, sai phạm lớn được phát hiện; biện pháp mà kiểm toán nội bộ kiến nghị;

   + Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến hoạt động được kiểm toán và đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;

   + Tình hình thực hiện các biện pháp, kiến nghị, đề xuất của kiểm toán nội bộ;

   + Tự đánh giá về thành quả kiểm toán nội bộ đã đạt được và các hướng phát triển trong tương lai.

   - Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm phải có chữ ký của người phụ trách kiểm toán nội bộ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn