Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được dùng để làm gì?

Ngày hỏi:08/01/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được dùng để làm gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được dùng để làm gì?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 29 Luật Kế toán 2015 có quy định như sau:

   Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

   + Báo cáo tình hình tài chính;

   + Báo cáo kết quả hoạt động;

   + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

   + Thuyết minh báo cáo tài chính;

   + Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

   Cùng với đó. tại Khoản 4 Điều 3 Luật này có quy định về đơn vị kế toán như sau:

   Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị có lập báo cáo tài chính. Trong đó gồm có:

   + Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

   + Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

   + Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

   + Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

   + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   => Như vậy, từ các quy định trên thì có thể thấy việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp được dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp bạn nhé.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn