Bên bán phải làm gì khi phát hiện hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế có sai sót nhưng chưa gửi cho bên mua?

Ngày hỏi:21/10/2019

Theo quy định mới, trong trường hợp người bán hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế phát hiện có sai sót nhưng chưa gửi cho bên mua thì bên bán phải làm gì để khắc phục hậu quả?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 14/11/2019) quy định việc xử lý khi bên bán phát hiện có sai sót trong hóa đơn điện từ nhưng chưa gửi có bên mua, cụ thể như sau:

   => Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn