bổ nhiệm Chánh Văn phòng kiêm Kế toán trưởng ?

Ngày hỏi:24/04/2015
Quy định hiện nay có cho phép bổ nhiệm Chánh Văn phòng kiêm Kế toán trưởng không ?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay, các văn bản Luật và hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực kế toán không quy định cụ thể việc kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng mà chỉ quy định những đối tượng không được làm Kế toán trưởng.

   Tuy nhiên, trên thực tế, để ngăn ngừa các sai phạm (nhất là sai phạm cố ý) và hành vi lạm dụng quyền hạn, đối với các đơn vị có cơ cấu tổ chức mà bộ phận kế toán thuộc Văn phòng quản lý thì không cho phép Chánh Văn phòng kiêm nhiệm Kế toán trưởng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn