Cá nhân có được tự mình đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không?

Ngày hỏi:12/05/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật về đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thì cá nhân có được tự mình đứng ra để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 296/2016/TT-BTC có quy định về nguyên tắc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán như sau:

   - Việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được thực hiện thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nơi người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian.

   - Người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xác nhận thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực của thông tin đã xác nhận.

   - Các văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ đăng ký nếu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì cá nhân không thể tự mình đứng ra để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán mà phải thông qua doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nơi cá nhân đó làm việc.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn