Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:26/01/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Minh Luân, tìm hiểu quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của ngành kiểm toán. Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 38 Quyết định 2175/QĐ-KTNN năm 2014 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Sử dụng tài liệu tại phòng đọc của lưu trữ cơ quan, lưu trữ đơn vị.

   - Xuất bản ấn phẩm lưu trữ.

   - Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước.

   - Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ tại Phòng Truyền thống của Kiểm toán Nhà nước.

   - Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong các công trình nghiên cứu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn