Các trường hợp hóa đơn điện tử bị coi là không hợp pháp

Ngày hỏi:17/09/2018

Theo Nghị định mới nhất quy định về hóa đơn điện tử hiện nay thì hóa đơn điện tử bị coi là không hợp pháp trong các trường hợp nào? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật quy định hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

   Trong một số trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật thì hóa đơn điện tử bị coi là không hợp pháp.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018) thì hóa đơn điện tử bị coi là không hợp pháp trong các trường hợp sau:

   1. Hóa đơn điện tử không đáp ứng các quy định sau:

   + Thuộc một trong các loại hóa đơn được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

   + Nội dung của hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung cụ thể được quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

   + Thời điểm lập hóa đơn điện tử đúng quy định tại Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

   + Được định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

   + Hóa đơn điện tử bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin.

   2. Thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp:

   Cụ thể là sử dụng hóa đơn điện tử khi không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử khi chưa có mã của cơ quan thuế để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế cho người mua sau khi có thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

   3. Thuộc trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử:

   Cụ thể là lập khống hóa đơn điện tử; dùng hóa đơn điện tử của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; lập hóa đơn điện tử phản ánh giá trị thanh toán thấp hơn thực tế phát sinh; dùng hóa đơn điện tử quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn