Các trường hợp không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán

Ngày hỏi:23/10/2018

Tôi được biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán có quyền gửi đoen kiếu nại việc kiểm toán. Vậy Ban biên atapj cho tôi hỏi: Những trường hợp nào sẽ không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những trường hợp không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 14 Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không thụ lý giải quyết:

   - Khiếu nại không do đơn vị được kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước. Đơn vị được kiểm toán thực hiện việc khiếu nại không phải là đơn vị có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi báo cáo kiểm toán mà mình khiếu nại;

   - Không chứng minh rõ nội dung đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán có căn cứ trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị được kiểm toán;

   - Không xác định được thiệt hại gây ra có nguyên nhân từ các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trái pháp luật được xác định là nguyên nhân trực tiếp hoặc nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đối với thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị được kiểm toán;

   - Đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại không thông qua

   người đại diện là Thủ trưởng đơn vị hoặc người đại diện không được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại;

   - Thời hiệu khiếu nại kiểm toán đã hết theo quy định mà không có lý do chính đáng;

   - Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án (trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn