Cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn GTGT trước khi thông báo phát hành

Ngày hỏi:08/11/2019

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Hàng năm, 1 hoặc 2 lần công ty tự tổ chức giải đua xe để làm từ thiện các chi phí gồm lương thời vụ, thuê hội trường...khi tổ chức bán vé. Tuy nhiên, công ty tôi đã làm mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành. Vậy, cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn GTGT trước khi thông báo phát hành là gì? Mong nhận được nội dung hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Cách xử lý khi mất liên hóa đơn trước khi thông báo phát hành

   Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC có nội dung quy định như sau:

   "Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

   1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
   ..."

   => Như vậy, Doanh nghiệp phải lập báo cáo về việc mất và báo cáo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày hóa đơn bị mất.

   *Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT trước khi thông báo phát hành

   Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC có nội dung quy định như sau:

   "3. Đối với hành vi không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành.

   a) Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

   b) Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

   c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn."

   Đồng thời, tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định:

   9. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

   => Như vậy, tùy vào số ngày thông báo trễ sau khi mất hóa đơn thì doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 6 triệu đến 18 triệu.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn