Chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:10/03/2020

Tìm hiểu quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước. Ban biên tập cho hỏi: Chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước được quy định thể nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, có quy định về chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước như sau:

   - Tài sản công giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng phải được thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại theo Điều 38 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

   - Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

   + Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của năm trước đối với các tài sản quy định tại khoản 2, Điều 125 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP gửi về Văn phòng Kiểm toán nhà nước (qua phòng Quản trị) trước ngày 31 tháng 01 của năm sau. Nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

   + Hằng năm, sau khi thực hiện phương án xử lý tài sản, các đơn vị phải tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Kiểm toán nhà nước (qua phòng Quản trị) để báo cáo lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

   - Văn phòng Kiểm toán nhà nước tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước báo cáo lãnh đạo Kiểm toán nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn