Chế độ kế toán

Ngày hỏi:03/03/2015
​Tôi tốt nghiệp đại học ngành Tài chính ngân hàng vào tháng 6/2013 . Lúc đó, tôi đã có thời gian làm công tác kế toán cho doanh nghiệp được hơn 2 năm nhưng không được đóng bảo hiểm. Tôi học tiếp cao học tới Tháng 8/2015 tôi nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Trong thời gian đó, Tháng 9/2014 tôi có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã đảm nhiệm chức danh Tài chính kế toán và bắt đầu được tính thời gian đóng bảo hiểm. Xã tôi chỉ có 1 kế toán và tôi được giao phụ trách làm công tác kế toán với thời gian tập sự 12 tháng với 85% lương bậc 1, hệ số 2,34. Trong quá trình công tác ở xã, tôi có tham gia lớp bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng vào Tháng 6/2015. Đến nay tôi đã hết thời gian tập sự vậy tôi xin hỏi trường hợp của tôi thì chế độ theo quy định hiện hành như thế nào? (Hệ số lương,Phụ cấp kế toán trưởng?)

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước có quy định về thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: “Đối với các dự án có tổng mức vốn dưới 01 tỉ đồng, việc kiểm soát, thanh toán vốn thực hiện theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” Tại tiết d, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước có quy định về hồ sơ kiểm soát chi qua ngân sách nhà nước: “Hồ sơ thanh toán trực tiếp bao gồm: - Giấy rút dự toán (thanh toán); - Tuỳ theo từng nội dung chi, khách hàng gửi kèm theo các tài liệu, chứng từ sau: + Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành: hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn. Đối với các khoản chi phải lựa chọn nhà thầu, đơn vị phải gửi Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền.” Theo đó khi đơn vị của độc giả thanh toán 100% giá trị hợp đồng thì phải có hồ sơ thanh lý hợp đồng của chủ đầu tư với nhà thầu.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn