Chế độ tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương

Ngày hỏi:17/08/2021

Xin được hỏi, sắp tới đây chế độ tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương như sau:

   Chế độ tài chính:

   - Hàng năm, cơ quan quản lý Quỹ trung ương lập kế hoạch tài chính gồm: kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, kế hoạch chi tài chính trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

   - Hàng năm, cơ quan quản lý Quỹ trung ương lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn