Chi nhánh công ty nước ngoài bắt buộc phải có kế toán trưởng?

Ngày hỏi:09/05/2019

Công ty tôi được thành lập và hoạt động theo pháp luật Ân Độ, có trụ sở công ty đặt tại Ấn Độ. Nay muốn thành lập chi nhánh hoạt động tại Việt Nam để mở rộng kinh doanh thì chúng tôi có bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán rưởng cho chi nhánh không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi nhánh công ty nước ngoài bắt buộc phải có kế toán trưởng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng, trừ các đơn vị thuộc các trường hợp sau đây:

   - Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

   - Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

   Trong đó, theo quy định tại Luật Kế toán 2015 thì đơn vị kế toán sẽ bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau đây có lập báo cáo tài chính:

   (1) Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

   (2) Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

   (3) Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

   (4) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

   (5) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thuộc trường hợp bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

   Tuy nhiên, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

   Mà theo như thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty của bạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Ân Độ, có trụ sở công ty đặt tại Ấn Độ - nên theo quy dịnh của pháp luật Việt Nam, công ty của bạn là công ty nước ngoài.

   Do đó: Trường hợp công ty của bạn nếu thành lập Chi nhánh hoạt động tại Việt Nam thì phải bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng cho Chi nhánh.

   Tuy nhiên, nếu trường hợp công ty chưa thể bố trí kế toán trưởng cho chi nhánh ngay sau khi thành lập thì có thể bố trí người phụ trách kế toán trong thời gian tối đa là 12 tháng, sau thời gian này thì công ty phải bố trí người làm kế toán trưởng hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT