Chi nhánh, VPĐD có bắt buộc bố trí Kế toán trưởng?

Ngày hỏi:05/04/2019

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định kế toán hiện nay thì chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng hay không? Trường hợp doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp nước ngoài có đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam thì có buộc phải bố trí kế toán trưởng không? Cảm ơn luật sư.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi nhánh, VPĐD có bắt buộc bố trí Kế toán trưởng?
   (ảnh minh họa)
  • Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Theo quy định tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các trường hợp sau đây thì không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng mà đơn vị kế toán phải bố trị phụ trách kế toán theo quy định:

   - Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

   - Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

   Lưu ý: Trường hợp các đơn vị bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng mà chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

   Trong đó, theo quy định tại Luật Kế toán 2015 thì đơn vị kế toán sẽ bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau đây có lập báo cáo tài chính:

   (1) Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

   (2) Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

   (3) Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

   (4) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

   (5) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Như vậy, căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định:

   - Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng. Trường hợp chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng trong thời hạn tối đa là 12 tháng.

   - Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Việt Nam thì không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

   Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của nước sở tại.

   Do đó: Trường hợp doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp nước ngoài có đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam thì phải bố trí kế toán trưởng cho từng chi nhánh, văn phòng đại diện.

   Trường hợp chưa bố trí được thì có thể bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng trong thời gian tối đa 12 tháng. Sau thời gian này mà chi nhánh, văn phòng đại diện vẫn còn hoạt động thì doanh nghị có trách nhiệm bố trí kế toán trưởng cho từng chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn