Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn không?

Ngày hỏi:20/09/2021

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này;

   - Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

   d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Chương III Nghị định này;

   - Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II Nghị định này;

   - Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

   - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này.

   Như vậy, trong lĩnh vực thuế, hóa đơn ở cấp ủy ban thì chỉ có

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ không có thẩm quyền này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn