Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại bao gồm những gì?

Ngày hỏi:16/02/2019

Tôi có một cựa hàng buôn bán mỹ phẩm, hiện nay cựa hàng tôi có thực hiện việc bán sản phẩm trên mạng. Liên quan đến các chứng từ điện tử. Ban biên tập cho hỏi: Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại bao gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều Điều 9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Có quy định về những chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại bao gồm những tài liệu sau:

   - Hợp đồng,

   - Đề nghị, thông báo,

   - Xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn