Chứng từ kế toán Ngân hàng có các nội dung nào?

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi là Ngọc Mai, hiện tôi đang bán hàng online. Việc mua bán của tôi chủ yếu được diễn ra trên mạng chứ không trực tiếp trao đổi mua bán. Tôi cũng phải thường xuyên xác nhận việc chuyển khoản của khách qua việc chụp biên lai chuyển tiền. Liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Chứng từ kế toán Ngân hàng phải có các nội dung chủ yếu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chứng từ kế toán Ngân hàng có các nội dung nào?
   (ảnh minh họa)
  • Chứng từ kế toán Ngân hàng có các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN về Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Tên và số hiệu của chứng từ ;

   - Ngày, tháng, năm lập chứng từ ;

   - Tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, số hiệu tài khoản của người trả (hoặc chuyển) tiền và tên, địa chỉ của ngân hàng phục vụ người trả (hoặc người chuyển) tiền;

   - Tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, số hiệu tài khoản của người thụ hưởng số tiền trên chứng từ và tên, địa chỉ của ngân hàng phục vụ người thụ hưởng;

   - Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

   - Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền phải ghi bằng số và bằng chữ;

   - Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người liên quan đến chứng từ kế toán. Đối với chứng từ có liên quan đến xuất, nhập kho quỹ, thanh toán chuyển khoản giữa các ngân hàng phải có chữ ký người kiểm soát (Kế toán trưởng, phụ trách kế toán) và người phê duyệt (Thủ trưởng đơn vị) hoặc người được ủy quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn