Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia có những nội dung nào?

Ngày hỏi:16/02/2019

Hiện nay, thương mại điện tử được sử dụng rộng khắp, các sản phẩm dịch vụ được mua bán trên các hệ thống điện tử như internet và các mạng máy tính. Liên quan đến việc đầu tư cho việc phát triển hoạt động thương mại điện tử này, ban biên tập cho hỏi: Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia có những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia có những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể như sau:

   - Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử;

   - Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử;

   - Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử;

   - Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử;

   - Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử;

   - Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử;

   - Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử;

   - Các nội dung khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn