Có bắt buộc quyết toán chi thường xuyên nội bộ trước khi gửi cơ quan tài chính?

Ngày hỏi:07/05/2020

Cho mình hỏi nội dung này: Mình hiện đang là chuyên viên ở Sở Kế hoạch và đầu tư có bằng kế toán. Mình thấy kế toán bên mình bảo hiện nay Sở phải thực hiện quyết toán chi thường xuyên nội bộ trước và giao cho mình thực hiện, sau khi quyết toán nội bộ mới gửi lên Sở Tài chính quyết toán. Như vậy là đúng hay sai? Nếu đúng thì thực hiện theo văn bản nào ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có bắt buộc quyết toán chi thường xuyên nội bộ trước khi gửi cơ quan tài chính?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 44 Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định trình tự lập, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách như sau:

   - Đơn vị sử dụng ngân sách lập báo cáo quyết toán ngân sách theo chế độ quy định và gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp. Trường hợp cơ quan cấp dưới nhận kinh phí ủy quyền của cơ quan cấp trên, thì báo cáo quyết toán phần kinh phí ủy quyền với cơ quan cấp trên đã ủy quyền;

   - Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp xét duyệt quyết toán ngân sách của đơn vị trực thuộc và thông báo kết quả xét duyệt gửi đơn vị được xét duyệt; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách thuộc phạm vi được giao quản lý, gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp;

   - Đơn vị dự toán cấp I xét duyệt quyết toán ngân sách của đơn vị trực thuộc và thông báo kết quả xét duyệt gửi đơn vị được xét duyệt; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách thuộc phạm vi được giao quản lý, gửi cơ quan tài chính cùng cấp;

   - Cơ quan tài chính thẩm định quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp mình, thông báo thẩm định quyết toán ngân sách gửi đơn vị được thẩm định. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị được xét duyệt.

   Như vậy, theo quy định thì đơn vị sử dụng ngân sách phải quyết toán nội bộ trước sau đó mới gửi sang cơ quan tài chính cùng cấp để quyết toán. Do đó, việc kế toán bên bạn thông tin như vậy là phù hợp với quy định. (Xem thêm tại Điều 69, 70 Luật Ngân sách nhà nước 2015)

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn