Có được kiêm kế toán trưởng của nhiều công ty?

Ngày hỏi:09/04/2019

Xin cho hỏi, tôi hiện đủ tiêu chuẩn để được làm kế toán trưởng cho các công ty tư nhân. Hiện tại tôi đã ký hợp đồng lao động với chức vụ kế toán trưởng cho một công ty. Nay tôi muốn ký hợp đồng làm kế toán trưởng cho một công ty nữa có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được kiêm kế toán trưởng của nhiều công ty?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật kế toán 2015 thì kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   (1) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

   (2) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

   (3) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

   (4) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

   (5) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

   Như vậy: Cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện trên đây thì được làm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 13 Luật kế toán 2015 thì nghiêm cấm người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán của đơn vị kế toán đó, trừ trường hợp đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.

   Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi theo quy định của pháp luật hiện hành tại Luật kế toán 2015 và các quy định pháp luật liên quan thì không có quy định nghiêm cấm cá nhân đang là kế toán trưởng tại doanh nghiệp này thì không được làm kế toán trưởng doanh nghiệp khác (doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam).

   Đồng nghĩa: Một cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kế toán trưởng thì có thể kiêm làm kế toán trưởng của nhiều doanh nghiệp khác nhau.

   Mặt khác, tại Điều 21 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

   "Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

   Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

   Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì một cá nhân có thể ký kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều doanh nghiệp khác nhau.

   Đồng nghĩa, một cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kế toán trưởng có thể ký hợp đồng lao động làm kế toán trưởng cho nhiều doanh nghiệp khác nhau nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã được ký kết trong các hợp đồng lao động đó.

   Do đó: Bạn có thể ký hợp đồng làm kế toán trưởng cho nhiều công ty cùng lúc nếu trong hợp đồng lao động giữa bạn với các công ty này không có thỏa thuận về việc bạn không được làm kế toán của công ty khác hoặc quy định nội bộ của các công ty không có quy định về vấn đề này.

   Trong trường hợp ký hợp đồng làm kế toán trưởng cho nhiều công ty thì bạn có nghĩa vụ phải đảm bảo thực hiện đúng các thỏa thuận mà bạn đã chấp thuận trong các hợp đồng lao động đã ký kết.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn