Có được xuất hóa đơn đỏ có giá trị dưới 200.000 đồng?

Ngày hỏi:08/06/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, trong trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có giá trị dưới 200 ngàn đồng mà bên mua có mong muốn được xuất hóa đơn thì bên mua có được xuất hóa đơn không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP, có quy định:

   Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

   1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

   2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

   => Theo quy định trên thì khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ dưới 200.000 đồng không bắt buộc phải xuất hóa đơn, nhưng nếu bên mua có yêu cầu thì bên bán vẫn phải thực hiện việc xuất hóa đơn. Khi thực hiện việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ dưới 200.000 đồng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cách ghi hóa đơn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn