Công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước xin nghỉ việc không hưởng lương để đi học đào tạo, bồi dưỡng

Ngày hỏi:24/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước xin nghỉ việc không hưởng lương để đi học đào tạo, bồi dưỡng  được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước xin nghỉ việc không hưởng lương để đi học đào tạo, bồi dưỡng
   (ảnh minh họa)
  • Công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước xin nghỉ việc không hưởng lương để đi học đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Điều 40 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016, cụ thể như sau:

   1. Nghỉ không hưởng lương chỉ được xem xét giải quyết tối đa 02 tháng trong một năm, trường hợp đặc biệt do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thời hạn nghỉ.

   2. Công chức, viên chức được cho nghỉ việc không hưởng lương để đi học phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khóa học, phải cam kết thực hiện các quy định của pháp luật, cơ sở đào tạo và phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

   3. Công chức, viên chức xin nghỉ việc không hưởng lương để đi học phải làm đơn xin nghỉ và được Thủ trưởng quản lý trực tiếp xem xét; kiểm tra, xác nhận rõ nội dung, mục đích lý do xin nghỉ, đồng thời Thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét phê duyệt. Thủ trưởng các Kiểm toán nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp ra Quyết định và giải quyết chế độ nghỉ không hưởng lương để đi học đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn