Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước như thế nào?

Ngày hỏi:25/01/2019

Kiểm toán nội bộ là một vai trò đầy thử thách, góp phần trực tiếp vào việc tối ưu hóa tổ chức, đơn vị. Được biết Chính phủ vừa mới ban hành văn bản quy định về hoạt động động kiểm toán nội bộ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 01/04/2019, quy định công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước như sau:

   - Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

   - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   - Việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ ở các đơn vị nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới.

   Trên đây là quy định về công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn