Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán được quy định thế nào?

Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên Phương Hoa. Em đang học trung cấp kế toán. Trong quá trịnh học em có một thắc mắc mong được Ban biên tập giúp đỡ. Ban biên tập có thể tư vấn giúp em trong trường hợp hợp nhất đơn vị kế toán thì pháp luật quy như thế nào? Quy định cụ thể ở đâu? Mong nhận được sự tư vấn từ ban biên tập. Em xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán được quy định tại Điều 45 Luật kế toán 2015 như sau:

   Các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

   - Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

   - Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

   - Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.

   Đơn vị kế toán hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

   - Căn cứ vào biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này;

   - Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hợp nhất;

   - Nhận, lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị bị hợp nhất.

   Trên đây là quy định về công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật kế toán 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn