Cử đại diện Lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII tham dự các cuộc họp do các đơn vị khác chủ trì

Ngày hỏi:16/02/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về quy chế làm việc của KTNN Chuyên ngành VII. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc cử đại diện Lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII tham dự các cuộc họp do các đơn vị khác chủ trì được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cử đại diện Lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII tham dự các cuộc họp do các đơn vị khác chủ trì
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ tại Điều 22 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành VII ban hành kèm theo Quyết định 31/QĐ-KTNN năm 2019 quy định cử đại diện Lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII tham dự các cuộc họp do các đơn vị khác chủ trì như sau:

   - Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành VIItham gia các cuộc họp theo giấy triệu tập và các cuộc họp mời đích danh Kiểm toán trưởng. Trường hợp Kiểm toán trưởng không tham dự được phải báo cáo Lãnh đạo KTNN trước khi ủy quyền cho Phó Kiểm toán trưởng đi họp thay.

   - Đối với giấy mời đại diện KTNN Chuyên ngành VIIdự họp, trường hợp Kiểm toán trưởng không tham dự được thì cử Phó Kiểm toán trưởng hoặc công chức khác của đơn vị tham dự.

   - Phó Kiểm toán trưởng hoặc người được Kiểm toán trưởng cử đại diện cho KTNN Chuyên ngành VII dự họp có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Kiểm toán trưởng về nội dung tham gia tại cuộc họp trước khi tham dự và báo cáo Kiểm toán trưởng về nội dung, kết quả cuộc họp.

   - Trưởng phòng liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu để Kiểm toán trưởng hoặc người đại diện dự họp.

   Trên đây là quy định về cử đại diện Lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII tham dự các cuộc họp do các đơn vị khác chủ trì.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn