Cung cấp và trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:04/01/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động của cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc cung cấp và trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cung cấp và trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN chuyên ngành Ia
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 24 và Điều 25 Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định:

   Cung cấp thông tin về hoạt động của KTNN:

   - Công chức, người lao động thuộc KTNN CNIa được thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của đơn vị, KTNN theo phạm vi, nội dung và hình thức thông tin được quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ của KTNN;

   - Công chức, người lao động thuộc KTNN CNIa thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật phát ngôn của cơ quan, đơn vị; chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo quy định của pháp luật và của KTNN.

   Trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN:

   - Việc cung cấp, cập nhật thông tin vào Trang thông tin điện tử của KTNN được thực hiện theo quy định của KTNN;

   - Các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức trong phạm vi các đơn vị trực thuộc KTNN bằng hình thức văn bản điện tử thông qua thư điện tử, Trang thông tin điện tử của KTNN;

   Các văn bản thuộc quy định phải bảo mật thông tin chỉ được gửi, trao đổi qua hệ thống thư điện tử của KTNN;

   - Kiểm toán trưởng có trách nhiệm bảo đảm việc cung cấp, cập nhật kịp thời, sử dụng có hiệu quả các văn bản, tài liệu bằng hình thức văn bản điện tử và thực hiện bảo mật thông tin theo quy định.

   Trên đây là quy định về cung cấp và trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn