Cuối kỳ kế toán có cần phải kiểm kê tài sản hay không?

Ngày hỏi:18/11/2020

Theo quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán thì cuối kỳ kế toán có cần phải kiểm kê tài sản hay không? Và cụ thể trong trường hợp nào phải thực hiện việc kiểm kê đó?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 40 Luật kế toán 2015 quy định như sau:

   Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau đây:

   - Cuối kỳ kế toán năm;

   - Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, cho thuê;

   - Đơn vị kế toán được chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu;

   - Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

   - Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là những trường hợp phải kiểm kể tài sản và cuối kỳ kế toán phải thực hiện việc kiểm kê này theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm kê tài sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn