Đăng ký hoá đơn bán hàng

Ngày hỏi:01/12/2014
Hiện tôi đang mở shop áo quần có GPKD đầy đủ nay tôi muốn làm hoá đơn bán hàng để xuất hoá đơn đỏ cho khách hàng thì phai làm ntn? Đơn vị chi cục thuế gần nhất ở xã lộc hiệp huyện lộc ninh bình phước lad ở đâu, và phải mất bao nhiu tiền để làm hoá đơn bán hàng đó

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định.

   “Điều 12. Bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in

   2. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế

   a) Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân

   Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và kèm theo các giấy tờ sau:

   - Người mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

   - Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

   Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn”.

   Căn cứ Công văn số 718/CT-HCQT-TV-AC ngày 15/6/2011 của Cục Thuế Bình Phước về thông báo giá bán hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng.

   Căn cứ quy định trên. Bạn mở shop áo quần có GPKD có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì bạn phải thực hiện đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Giá bán một cuốn hoá đơn bán hàng 24.000 đ/cuốn.

   Từ 01/01/2015, trường hợp cơ sở của bạn nộp thuế khoán không cần sử dụng hoá đơn.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn