Đánh giá cán bộ, công chức quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:30/11/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về quy hoạch cán bộ của cơ quan kiểm toán nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi việc đánh giá cán bộ, công chức quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 2035/QĐ-KTNNquy đinh đánh giá cán bộ, công chức quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước như sau:

   Nội dung đánh giá: Việc đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy định này.

   Quy trình đánh giá

   - Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nhận xét, đánh giá đối với từng cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch.

   - Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy cùng cấp tổ chức nhận xét, đánh giá (sau khi đã có ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi cán bộ cư trú về tư cách công dân của bản thân và gia đình) đối với từng cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch.

   - Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tổ chức nhận xét, đánh giá đối với từng cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp vụ, các chức danh quy hoạch lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

   - Ý kiến nhận xét đánh giá cán bộ, công chức được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, thủ trưởng đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác và được thông báo cho cán bộ, công chức được đánh giá biết.

   Trên đây quy định về Đánh giá cán bộ, công chức quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn