Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý trong sổ kế toán được quy định thế nào?

Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Hoàng Quý. Tôi đang làm kế toán cho một công ty cổ phần. Tôi có một thắc mắc mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.Tôi đang làm báo cáo tài chính. Tôi muốn hỏi ban biên tập về việc đáng giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý trong sổ kế toán được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định. Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý được quy định tại Điều 28 Luật kế toán 2015 như sau:

   Các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính gồm:

   - Công cụ tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý;

   - Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế;

   - Các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thường xuyên, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải được đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

   Việc đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý phải bảo đảm có căn cứ xác thực. Trường hợp không có cơ sở để xác định được giá trị một cách đáng tin cậy thì tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc.

   Bộ Tài chính quy định cụ thể các tài sản và nợ phải trả được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý, phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

   Trên đây là quy định về đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật kế toán 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn