Đi công tác trong nước của KTNN Chuyên ngành VII

Ngày hỏi:20/02/2019

Chào ban biên tập, hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy chế làm việc của KTNN Chuyên ngành VII, anh chị cho tôi hỏi theo quy chế làm việc hiện nay thì quy định về đi công tác trong nước của KTNN Chuyên ngành VII như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 26 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành VII ban hành kèm theo Quyết định 31/QĐ-KTNN năm 2019 quy định đi công tác trong nước như sau:

   - Việc cử công chức, người lao động tham gia các đoàn công tác của Nhà nước, các đoàn công tác liên ngành tại các đơn vị theo quyết định của Tổng KTNN và theo yêu cầu của Lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII phải theo đúng thành phần yêu cầu. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến công tác, công chức, người lao động tham gia đoàn công tác phải báo cáo bằng văn bản gửi Kiểm toán trưởng về kết quả chương trình công tác, những vấn đề có liên quan đến KTNN Chuyên ngành VII do đơn vị đề nghị khi làm việc với đoàn và kết luận của Trưởng đoàn.

   - Đối với việc đi công tác theo Đoàn kiểm toán, công chức, kiểm toán viên phải thực hiện theo quyết định của Tổng KTNN và Quy chế tổ chức, hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước.

   Trên đây là quy định về đi công tác trong nước của KTNN chuyên ngành VII.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn