Điều chuyển tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:09/03/2020

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản trong đơn vị kiểm toán nhà nước. Ban biên tập cho hỏi: Quy định về việc điều chuyển tài sản công của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc điều chuyển tài sản công của Kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 8 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Tài sản công được điều chuyển theo quy định tại khoản 1, Điều 42 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

   - Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công:

   + Tổng Kiểm toán nhà nước:

   ++ Quyết định điều chuyển tài sản thuộc các dự án đã kết thúc;

   ++ Tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên;

   + Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Văn phòng quyết định điều chuyển tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản;

   + Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước quyết định điều chuyển tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 200 triệu đồng/01 đơn vị tài sản;

   + Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước quyết định điều chuyển tài sản công trong nội bộ đơn vị.

   - Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn