Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ngày hỏi:16/10/2018

Tôi tên là Nguyễn Thị Bình. Xin cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật về kế toán hiện hành thì điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty trách nhiệm hưu hạn hai thành viên trở lên cụ thể là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật nước ta hiện hành cho phép các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật được thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

   Việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật tại Luật Kế toán 2015 và pháp luật về doanh nghiệp hiện hành.

   Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty hợp danh; hoặc doanh nghiệp tư nhân.

   Pháp luật đồng thời quy định các doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

   Trong đó, đối với trường hợp công ty kinh doanh dịch vụ kế toán là công ty trách nhiệm hưu hạn hai thành viên trở lên thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Kế toán 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

   - Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

   - Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

   - Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

   Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

   Thành phần hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ được quy định tại Điều 61 Luật Kế toán 2015.

   Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho công ty TNHH hai thành viên trở lên; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn