Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty hợp danh

Ngày hỏi:16/10/2018

Chúng tôi vữa cùng nhau hợp tác thành lập một công ty hợp danh kinh doanh dịch vụ kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghe Sở nói thì trong vòng 06 tháng, công ty tôi phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nếu không sẽ phải xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của công ty. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa nắm được cụ thể điều kiện cấp Giấy chứng nhận như thế nào để còn đáp ứng được. Mong các bạn giúp đỡ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật nước ta hiện hành cho phép các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật được thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

   Việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật tại Luật Kế toán 2015 và pháp luật về doanh nghiệp hiện hành.

   Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty hợp danh; hoặc doanh nghiệp tư nhân.

   Pháp luật đồng thời quy định các doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

   Trong đó, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty hợp danh được thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán hiện hành.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Kế toán 2015 thì công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

   - Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

   - Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

   Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty hợp danh thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán hiện hành.

   Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán mà công ty hợp danh kinh doanh dịch vụ kế toán không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã bị thu hồi thì công ty có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn