Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với Doanh nghiệp tư nhân

Ngày hỏi:16/10/2018

Chúng tôi vữa cùng nhau hợp tác thành lập một công ty hợp danh kinh doanh dịch vụ kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghe Sở nói thì trong vòng 06 tháng, công ty tôi phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nếu không sẽ phải xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của công ty. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa nắm được cụ thể điều kiện cấp Giấy chứng nhận như thế nào để còn đáp ứng được. Mong các bạn giúp đỡ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật của nước ta hiện nay thì các tổ chức, cá nhân được thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

   Việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật tại Luật Kế toán 2015, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   - Công ty hợp danh;

   - Doanh nghiệp tư nhân.

   Các doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

   Các doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Kế toán 2015 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trong đó, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định của pháp luật tại Luật kế toán 2015.

   Theo đó, doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

   - Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

   - Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

   Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán mà doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kế toán không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã bị thu hồi thì doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn