Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/11/2016

Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập, em tên là Nguyễn Thanh Ngân (ngan***@gmail.com, 22 tuổi). Hiện tại, em đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên. Trong quá trình ôn tập, em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động ra sao? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán đã được quy định cụ thể tại Điều 23 Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập và Điều 1 Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 105/2004/NĐ-CP.

   Theo đó, điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán được quy định như sau:

   1. Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất ba người có Chứng chỉ kiểm toán viên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì phải sở hữu ít nhất là 10% vốn điều lệ công ty. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian công tác thực tế về kiểm toán đủ 3 năm trở lên sau khi được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và không được đồng thời tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp khác.

   2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo với Bộ Tài chính việc thành lập doanh nghiệp kiểm toán và danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

   3. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề ký hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không đảm bảo điều kiện này sau 6 tháng liên tục thì phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn